Oferta

Nasza oferta obejmuje wszystkie fazy projektu od koncepcji po nadzór.

pasek

Dzisiaj możemy Państwu zaproponować i zaoferować wszystko, czego oczekuje się od nowoczesnego budownictwa. Jesteśmy tam, gdzie ekologia idzie w parze z nowoczesnymi rozwiązaniami. Oferta firmy SINAP skierowana jest do wszystkich Inwestorów, szukających rozwiązań technicznych poprawiających efektywność działania w porozumieniu z ekonomicznymi aspektami inwestycji.

Oferujemy usługi związane z naszą działalnością oparte na:
 • projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych w technologii 2D oraz 3D BIM-Autodesk Revit,
 • projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych w technologii 2D oraz 3D BIM-Autodesk Revit,
 • projektowaniu sieci i instalacji elektrycznych w technologii 2D oraz 3D BIM-Autodesk Revit,
 • analizach ekonomicznych przyjętych rozwiązań technicznych w dokumentacjach projektowych, kontroli kosztów inwestycji budowlanej,
 • analizach symulacji odymiania obiektów – CFD,
 • analizy działania instalacji tryskaczowych w czasie pożaru i ewakuacji,
 • analizy nasłonecznienia i zacienienia budynków,
 • analizy warunków wiatrów i zanieczyszczeń powietrza wokół i wewnątrz budynków,
 • analizy systemów różnicowania ciśnień dla klatek schodowych,
 • symulacji komputerowej komfortu cieplnego w budynku,
 • konsultacji i weryfikacji dokumentacji technicznej,
 • opracowaniu charakterystyk (świadectw) energetycznych obiektów,
 • konsultacji technicznej z zakresu BREEAM, LEED, WELL DONE,
 • przeprowadzaniu audytów energetycznych,
 • prowadzenie spraw formalno-prawnych na każdej fazie projektu,
 • reprezentowaniu Inwestora wobec organów administracji państwowej,
 • pomoc techniczna w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę,
 • pomocy technicznej w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
 • pomocy oraz konsultacji przy podpisywaniu umów o dostawę mediów z gestorami,
 • przygotowaniu budynków do odbiorów końcowych,
 • ekspertyzach technicznych,
 • nadzorach autorskich i inwestorskich,
 • pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,
Zakres oferty:
 • Instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia, – HVAC
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • Instalacje przeciwpożarowe,
 • Instalacje tryskaczowe,
 • Instalacje mgły wodnej,
 • Opracowanie w zakresie symulacji oddymiania obiektów CFD,
 • Instalacje technologiczne w przemyśle,
 • Instalacje gazowe,
 • Instalacje sprężonego powietrza,
 • Instalacje elektryczne,
 • Instalacje teletechniczne,
 • Instalacje SSP,
 • Automatyka i sterowanie urządzeń,
 • BMS,
 • Teletechnika,
 • CCTV,
 • Kontrola dostępu,
 • Instalacje antywłamaniowe,
 • Węzły cieplne projekty technologiczne wraz z automatyką,
 • Kotłownie gazowe oraz olejowe,
 • Zewnętrzna infrastruktura instalacyjna / Sieci zewnętrzne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne),
 • Certyfikacja obiektów (Charakterystyki (świadectwa) energetyczne, certyfikaty energetyczne, opracowania na potrzeby certyfikatów LEED, BREEAM, WELL DONE)
 • Przeprowadzenie audytów energetycznych,
Doświadczenie SINAP obejmuje projekty:
 • Budynków biurowych.
 • Mieszkalnictwa wielorodzinnego.
 • Centrów handlowych, supermarketów.
 • Hoteli.
 • Obiektów przemysłowych i technologicznych.
 • Obiektów magazynowych.
 • Obiektów służby zdrowia.